ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Ο χρήστης / επισκέπτης των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου www.eurohome24.gr και  www.eurohome24.com , υπόκειται στους πιό κάτω όρους τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και πλήρως. Εάν δεν συμφωνείται ή έχετε την παραμικρή αμφιβολία δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Σε περίπτωση διαφωνίας μπορεί ο χρήστης να γνωστοποιήσει στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για να ληφθούν υπόψη  σε μελλοντική τροποποίηση μέσα στα όρια του δυνατού.  

1.    Αποδοχή των όρων

Ο χρήστης / επισκέπτης που επιθυμεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα συμφωνεί ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης του eurohome24.

Με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης και επιθυμεί να καταχωρήσει ακίνητο ή επιχείρηση θα κληθεί να συμπληρώσει μία φόρμα εγγραφής , με αληθινά στοιχεία. Η φόρμα αυτή αποστέλλεται στην ιστοσελίδα και μετά από έλεγχο γίνεται δεκτή. Για την καταχώρηση ακινήτων ή επιχειρήσεων καλείται να συνδεθεί με το username και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε. Στη συνέχεια μπορεί να καταχωρήσει ακίνητο ή επιχείρηση συμπληρώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται, όπως διεύθυνση , τετραγωνικά, κείμενο, φωτογραφίες τα οποία θα προβάλλονται όπως ακριβώς τα υποβάλλει ο χρήστης , αφού πρώτα επιλέξουν το πρόγραμμα προβολής (διάρκεια ανάρτησης). Επιβεβαιώνεται η πληρωμή του αντιτίμου στην τράπεζα και κατόπιν προβάλλεται σύμφωνα με την επιλογή τους.

Οι χρήστες/επισκέπτες που καταχωρούν ακίνητα/επιχειρήσεις παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους για την προβολή του συνόλου του περιεχομένου της καταχώρησής τους (όπως περιγραφές, τηλέφωνα, email, φωτογραφίες κλπ.) ΩΣ ΕΧΟΥΝ και δίνουν το δικαίωμα διανομής των προσωπικών στοιχείων τους στη βάση δεδομένων του προγράμματος για την αναζήτηση ακινήτων και επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περιοχή, για να εξυπηρετηθούν γρήγορα και να έρθουν σε επικοινωνία με τρίτους το συντομότερο δυνατό. Δίνουν το δικαίωμα να αναπαράγουν και να διανέμουν τα στοιχεία καταχώρησης τους αρχικά για την Ελλάδα, αργότερα για την Ευρώπη και για όλο τον Κόσμο  με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων  των ακινήτων που προβάλλονται επειδή ο τρόπος λειτουργίας της είναι να καταχωρεί ο κάθε χρήστης απλά μόνος του  αυτά τα στοιχεία που επιθυμεί να προβάλλονται και να αλλάζει ο ίδιος εντός του χρονικού διαστήματος προβολής.  Τα  υποβαλλόμενα στοιχεία προβολής των επιχειρήσεων έχουν διαφορετικό τρόπο εισαγωγής και  λειτουργίας επειδή  μεταφέρονται στη βάση δεδομένων και στην προβολή τους πιθανόν να υπάρχουν μικροπροβλήματα (λόγο του μεγέθους των φωτογραφιών και του τύπου video)  δια μέσου του συστήματος  διαχείρισης.  Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αποστέλλει email προώθησης προτεινόμενων ακινήτων και παρουσίασης αυτών σε χρήστες, επισκέπτες και μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχει το eurohome24 ευθύνη για τις περιγραφές των ακινήτων / επιχειρήσεων (τιμές, τοποθεσίες, κείμενα, φωτογραφίες κλπ.) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από συναλλαγές στην αγορά ακινήτων.

Οι προβαλλόμενες καταχωρήσεις πιθανόν να έχουν προβλήματα ή λάθη και χρειάζονται επεξεργασία, οι ενημερώσεις και διορθώσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το διαχειριστή του συστήματος eurohome24 . Η ιστοσελίδα δεν έχει υποχρέωση άμεσα να διορθώνει τις υποβαλλόμενες παρατηρήσεις και πληροφορίες αλλά σε εύλογο χρονικό διάστημα .

Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς , άσκοπα και ότι θα σεβαστείτε τους νόμους και τους κανονισμούς. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για κανέναν τρόπο που θα βλάψει τη λειτουργία και την απόδοσή της ή να ανεβάσετε προσβλητικές πληροφορίες ή φωτογραφίες για να μειώσετε το κύρος της.

Επίσης συμφωνείτε, ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, , νομικά έξοδα που τυχόν  προκύψουν, σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συμφωνητικό.

2.    Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το eurohome24 έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναστέλλει  όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει, να βελτιώσει , να αναβαθμίσει αυτή χωρίς καμία ειδοποίηση. Σε περίπτωση που παρέχονται αναληθείς ή ελλιπείς πληροφορίες και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, έχει επαρκείς ενδείξεις ότι υπάρχουν ανακρίβειες, έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τις καταχωρήσεις και να μην επιτρέψει καμία μελλοντική χρήση από το συγκεκριμένο χρήστη και ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει καμία απαίτηση  η αξίωση από το eurohome24 .    

3.    Τροποποίηση

Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει μέρος του περιεχομένου των όρων χρήσης χωρίς προειδοποίηση και η συνέχιση της χρήσης θα θεωρηθεί ως αποδοχή.

4.    Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (σήμα, ονομασία, κείμενο, λογότυπο και γενικότερα κάθε είδους δεδομένα) το λογότυπο eurohome24 αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη , προστατεύεται από τη ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση.

Χρήστες/μεσίτες/επισκέπτες συμφωνούν να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα του eurohome24 και να αποφεύγουν την αντιγραφή, μεταφορά, μετάδοση, διανομή, αναπαραγωγή, download ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς του προβαλλόμενου υλικού στην ιστοσελίδα χωρίς την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

5.    Αποποίηση ευθύνης

Το πληροφοριακό υλικό (προβαλλόμενα ακίνητα, προβαλλόμενες επιχειρήσεις) είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το προβαλλόμενο υλικό του διαδικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά συμβουλές και προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ουδεμία ευθύνη φέρει , ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία,  ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας μεταξύ χρηστών και τρίτων.

Η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για ανακρίβειες των στοιχείων που προβάλλονται, επειδή ο τρόπος λειτουργίας της είναι, ο χρήστης να καταχωρεί το ακίνητό του και οι πληροφορίες που καταχωρεί ο ίδιος ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.

Σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται, για περιγραφές ακινήτων, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αγορά, ενοικίαση ή ανταλλαγή ακινήτων.

Λόγω της σύνδεσης με άλλα websites ο κίνδυνος ή η ζημία που μπορεί να προκληθεί μετά από τη σύνδεση σας, με αυτά τα site , βαρύνει εσάς και έχετε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη. Όμοια, δεν έχουμε  καμία  ευθύνη και για το περιεχόμενό τους η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.

6.    Προσωπικά δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες που διανέμονται από το eurohome24 διέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων ( Ν.2472/97 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο  (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το eurohome24 δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία, για λόγους ενημέρωσης των χρηστών της, στατιστικούς οικονομικούς λόγους  για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

7.    Νομοθεσία

Οι όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό ΔΙΚΑΙΟ , το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικές συνθήκες.

8.    Ευθύνες από διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις καταχωρήσεις επιχειρήσεων, διαφημίσεων που τυχόν θα προκύψουν από παραλήψεις, λάθη , ανακρίβειες σε υλικά και πληροφορίες που δίνονται από τρίτους.

9.    Διακοπή χρήσης

 Οι χρήστες αποδέχονται πλήρως το αποκλειστικό δικαίωμα της ιστοσελίδας να διακόψει τη διάθεση πληροφοριών κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους. Η ιστοσελίδα μπορεί να διακόψει μονομερώς την υπηρεσία εφόσον λήξει ο επιλεγμένος χρόνος προβολής χωρίς προειδοποίηση .

10. Διάρκεια καταχώρησης προβολής ακινήτων επιχειρήσεων

Το ακίνητο ή η επιχείρηση προβάλλεται σύμφωνα με το πρόγραμμα επιλογής του χρήστη. Με τη λήξη του χρόνου προβολής οι καταχωρήσεις απενεργοποιούνται άνευ ειδοποίησης . Γι αυτό πρέπει να σημειώνεται την ημερομηνία έναρξης προβολής και την ημερομηνία λήξης. Η αδυναμία του χρήστη να προπληρώσει την προβολή σημαίνει την απόσυρση, της καταχώρησής του από την ιστοσελίδα.

11.          Συμφωνία

Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ του eurohome24 και των χρηστών/επισκεπτών.   

Price: Call for price
Category: Διαμερίσματα
Property type: Ενοικίαση
København, Copenhagen, Hovedstaden, Denmark
Minimum period of rent is 12 months.
0  
2
Price: € 120.000
Category: Διαμερίσματα
Property type: Πώληση
Alvor, -other cities of Algarve, Algarve, Portugal
Apartmentwith3bedrooms(1ensuite),kitchen,2bathrooms,...
0  
0
Price: $ 330.000 - $ 330.000
Category: Βίλλες
Property type: Πώληση
jalan umalas klecung umalas krobokan kuta bali, Cities of Indonesia, 80361, -Asia, _Other Countries
forsalevillaleasehold30yearsandextension4...
4  
3
Price: Call for price
Category: Διαμερίσματα
Property type: Ενοικίαση
Αγίου Κοσμά και 13ης Οκτωμβρίου γωνία, Δ. Γρεβενών, Ν. Γρεβενών, Greece
Ενοικιάζεται διαμέρισμα μικρό
0  
0
Price: € 330.000
Category: Βίλλες
Property type: Πώληση
АНТАЛЬЯ , Antakya, Mediterranean Region, Turkey
Потрясающий вид на море и красочную природу!
0  
0